22. 1. 2017

Slovenská výtvarná únia (SVÚ) a spoločnosť IN Architekti pripravili v bratislavskej galérii Umelka výstavu Emanuel Hruška a slovenská urbanistická škola. Bližšie o minulosti a budúcnosti architektúry sa možno dozvedieť na komentovaných prehliadkach, ktoré sú plánované 24., 26. a 31. januára od 14.00 do 17.00 hodiny.

celny pohlad res

Expozícia celoživotného diela je pri príležitosti 111. výročia narodenia Emanuela Hrušku. Z vďaky svojmu učiteľovi ju garantujú traja profesori Tibor Alexy, Jan Kavan a Filip Trnkus. Výstava je osobitá aj vďaka viac ako dvojgeneračnému realizačnému tímu. Ten sa snaží o udržanie kontinuity Hruškových myšlienok, ktorý vo svojej vysoko oceňovanej odbornej aktivite doma i v zahraničí prezentuje európsku úroveň.

15977494 1655067924508385 4051943354046981660 n

Komentované prehliadky budú s interaktívnou prezentáciou vo virtuálnej realite Ideálneho krajinného mesta na Žitnom ostrove pomocou nástroja ITUD (Interactive Tool for Urban Design). Počas nich sa záujemcovia dozvedia o urbanistických teóriách, spôsobe nazerania na svet od ručnej skice až po zakončenie v úplne inej dimenzii – vo virtuálnom svete ideálneho mesta, ktoré možno v našich geografických podmienkach považovať za symbol ekologického a udržateľného mesta 21. storočia.

16002849 1655069254508252 2013796270225990443 n

"ITUD je unikátny nástroj svetových parametrov vyvíjaný na Slovensku, ktorý v maximálnej miere podporuje tvorivý proces, ponúka objektívny pohľad, vyhodnocuje kvalitu návrhu, vytvára prostredie pre živú komunikáciu a argumentáciu. Podobné prístroje s iným zameraním vyvíjajú na univerzitách TU Mníchov, MIT, Hardvard, ETH Zrich, Weimar. Nástroj vie výborne reagovať aj na hľadanie polôh výškových dominánt mesta, s čím má v súčasnosti Bratislava veľký problém," zdôvodňuje Igor Hianik z IN Architekti.

16003070 1655068154508362 248360961422404926 n

Podľa predsedu SVÚ Pavla Kráľa výstava optikou troch profesorov, architektov, urbanistov prináša pohľad do histórie slovenskej architektúry, ale zároveň aj do jej budúcnosti spomínanou prezentáciou. "Je tu množstvo exponátov. Napriek tomu expozícia pôsobí čisto a sviežo, dominuje biela na bielom. Unikátna architektonická výstava je v unikátnom architektonickom priestore. V prvom funkcionalistickom objekte postavenom v Bratislave podľa projektu architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna v rokoch 1924-1926, v galérii Umelka, ktorá si v týchto mesiacoch pripomína 90 rokov svojej nepretržitej služby kultúrnej verejnosti," konštatuje Kráľ.

16105730 1655067921175052 3122657642621035404 n

Výstava potrvá do 4. februára.

text: bk, tasr

foto: Umelka, IN Architekti