13. 11. 2016

V priebehu novembra vyhlásia ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna eur. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov, druhé pre zariadenia na výrobu tepla. Nainštalovať technológiu a požiadať o preplatenie poukážky treba stihnúť do štyroch mesiacov od vydania poukážok.

aaa

Štvrté kolo bude zamerané len na fotovoltické panely. Slovenská inovačná a energetická agentúra ho vyhlási pre celé Slovensko O poukážky bude možné požiadať v pondelok 21. novembra 2016 od 12.hodiny. Domácnosti z mimobratislavských krajov majú k dispozícii 2 milióny eur. Pre Bratislavský kraj bude vyčlenených 500-tisíc eur, čo podľa priemerného inštalovaného výkonu predstavuje približne 200 poukážok.

Krátko na to v utorok 29. novembra 2016 o 12. hodine vyhlásia aj 5. kolo projektu. Bude zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla a určené len pre mimobratislavské regióny. V rozpočte sú naplánované 4 mil. eur. Pre bratislavský región je kolo na podporu výroby tepla plánované až v prvom štvrťroku 2017.

„Z reakcií neúspešných žiadateľov v 3. kole vyplynulo, že domácnosti sú pripravené na inštalácie a chcú ich využívať už túto vykurovaciu sezónu. Systém financovania národného projektu zo štrukturálnych fondov umožňuje uvoľňovať prostriedky len postupne, po menších, vopred určených sumách, preto sme hľadali možnosti, ako ďalšie kolá vyhlásiť ešte tento rok,” vysvetlil vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Naďalej platí, že pre úspešnosť elektronicky podanej žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe. Domácnosti, ktoré si nie sú isté, či stihnú počas štyroch mesiacov technológiu nainštalovať, by mali s podávaním žiadosti počkať na ďalšie kolá.

Počas doterajších troch vydali 6 493 poukážok v celkovej hodnote 14,24 mil. eur. „Z vydaných poukážok zostalo nevyužitých až 27 % percent. Najčastejšou príčinou bolo, že žiadatelia neboli na inštaláciu pripravení a v mnohých prípadoch si neprečítali ani podmienky projektu,” zdôraznil Jurikovič. Opakovali sa predovšetkým chyby pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky, ktoré sa týkali miesta inštalácie a výberu zariadení.

Hlavným cieľom národného projektu Zelená domácnostiam s rozpočtom 45 miliónov eur je podporiť inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie s inštalovaným výkonom minimálne 55 MW. V novembri 2016 je tento cieľ splnený na 31 %. Najvyššou mierou k plneniu cieľa prispeli kotly na biomasu (5,56 MW), pri ktorých je dosiaľ vynaložená podpora najnižšia (0,34 mil. eur). Najmenšou mierou prispeli fotovoltické panely (2,77 MW), pri ktorých bola vynaložená podpora najvyššia (2,64 mil. eur).

text: (BK)
foto: Pixabay