5. 3. 2017

Projekt Zelená domácnostiam čakajú zmeny. Jednotlivé kolá programu na podporu zavádzania obnoviteľných zdrojov energie sa budú vyhlasovať pravidelne každý mesiac, ale s menším objemom financií.

alternative 20794 1280

Solárne systémy, kotly na biomasu, veterné turbíny, či tepelné čerpadlá. Na inštaláciu týchto zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie môžu záujemcovia žiadať o štátnu podporu. Po novom sa však musia pripraviť na zmeny v systéme udeľovania dotácií.

Slovenská inovačná a energetická agentúra chce poskytnúť domácnostiam možnosť požiadať o poukážku vtedy, keď budú na inštaláciu skutočne pripravené. Časový harmonogram kôl zverejní agentúra v priebehu tohto mesiaca. Nový systém štartuje od apríla. Ráta sa s tým, že každý mesiac bude vyhlásené aspoň jedno kolo samostatne pre zariadenia na výrobu elektriny a pre zariadenia na výrobu tepla. „Plánovaný systém častejších kôl s nižšou alokáciou môže znamenať, že spočiatku bude neuspokojených žiadateľov viac a niektorí budú musieť podávať žiadosť opakovane,“ predpokladá vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Upozorňuje, že ak ešte zhotovitelia nezaslali žiadosť o preplatenie poukážky z projektu Zelená domácnostiam z predchádzajúcej výzvy, mali by tak urobiť čím skôr. Ich platnosť sa končí v marci. „Aktuálne pracovníci kontrolujú žiadosti o preplatenie poukážok, ktoré boli vydané v decembri 2016. Zatiaľ bola doručená iba tretina z nich. Domácnosti a zhotovitelia majú ešte k dispozícii 1800 poukážok v hodnote 4,5 milióna eur z posledných dvoch kôl. Ich platnosť sa čoskoro skončí, preto sa inštalácie neoplatí odkladať na poslednú chvíľu,“ upozorňuje Stanislav Jurikovič. Žiadosti o preplatenie poukážok k nainštalovaným fotovoltickým panelom je nutné predložiť do utorka 21. marca 2017. Pri poukážkach na kotly na biomasu, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá termín uplynie v stredu 29. marca 2017.

Od spustenia projektu v decembri 2015 už Slovenská inovačná a energetická preplatila vyše 4 500 poukážok v hodnote viac ako 10 miliónov eur. Súčasne očakáva a administruje ďalšie poukážky za viac ako 5,3 miliónov eur.

text: bk

foto: Pixabay