27. 3. 2017

Pätnásť miliónov eur v častejších, ale kratších kolách rozdelia v tomto roku v projekte Zelená domácnostiam. Jednotlivé kolá budú vyhlasované vždy v utorok o 15-tej hodine.

solar panels 1477987 1920

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila plánovaný harmonogram ďalších desiatich kôl projektu, v ktorom môžu malí investori získať dotáciu pre zariadenia na výrobu tepla a elektriny. Najbližšie 6. kolo s alokáciou 2 milióny eur je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 4. apríla 2017 o 15.00 hodine. O dva týždne neskôr bude spustené kolo pre zariadenia na výrobu elektriny pre tie isté oblasti s alokáciou 800-tisíc eur.

Domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji budú môcť v tomto roku požiadať o poukážky na zariadenia na výrobu tepla v hodnote 1,2 milióna eur iba v 10. kole 23. mája 2017. Poukážky vydané v pripravovaných kolách budú mať platnosť tri mesiace.

„Zmeny vo vyhlasovaní kôl by mali napomôcť tomu, aby domácnosti mohli tento rok s podporou nainštalovať čo najviac zariadení. Prostriedky na národný projekty Zelená domácnostiam sa z európskych fondov uvoľňujú postupne, preto častejšie kolá s menšou alokáciou sú riešením a umožnia skontrolovať a preplatiť podstatne viac poukážok, ako v porovnateľnom období doteraz,“ povedal vedúci oddelenia komunikácie Stanislav Jurikovič.

Doteraz bolo agentúra finančne podporila 5-tisíc zariadení, ku ktorým sú už preplatené poukážky za viac ako 11 miliónov eur. „Aktuálne spracovávame alebo čakáme na doručenie ďalších žiadostí o preplatenie v hodnote takmer 4,5 milióna eur a k nim pribudnú nové poukážky za 15 miliónov eur. Tento rok by tak mohlo byť vďaka podpore realizovaných ďalších 8 700 inštalácií,“ uviedol Jurikovič.

Domácnosti by mali počítať s tým, že kolá budú ešte kratšie, pretože v nich vydajú menej poukážok. V plánovanom harmonograme kôl sú uvedené aj predpokladané počty vydaných poukážok, ktoré vyplývajú z priemerných cien za doterajšie inštalácie

Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami

Kolo    Dátum       Zariadenie       Alokácia BSK (€)    Alokácia mimo BSK (€)     Odhadovaný počet poukážok
6.        4.4.2017     teplo                                                 2 000 000                         980
7.       18.4.2017     elektrina                                               800 000                         293
8.        2.5.2017     teplo                                                   1 500 000                         735
9.       16.5.2017    elektrina                                                650 000                        238
10.     23.5.2017    teplo                1 200 000                                                            588
11.     30.5.2017     teplo                                                     1 100 000                         539
12.     13.6.2017     elektrina                                                450 000                         165
13.     27.6.2017    teplo                                                      1 100 000                         539
14.      11.7.2017     elektrina                                                 450 000                         165
15.      8.8.2017     teplo                                                       1 100 000                        539
        9. - 11.2017    teplo a elektrina                                 4 650 000                      2 076
Spolu                                            1 200 000                   13 800 000                      6 857

text: bk
foto: Pixabay