Pin It

14. 4. 2017

V projekte Zelená domácnostiam bude najbližšie fotovoltické kolo s celkovou sumou 1 milión eur vyhlásené v utorok 18. apríla 2017 o 15. hodine. Pri vyhodnocovaní žiadostí o príspevky je dôležitý čas korektného ukončenia žiadosti.

solar 872591 1280

Pri žiadostiach o príspevky na fotovoltické panely z projektu Zelená domácnostiam si môžu domácnosti naďalej uplatniť uprednostňujúce kritérium, ak využijú elektrické akumulátory.

SIEA môže uzatvoriť kolo, keď počet korektne ukončených žiadostí prekročí alokáciu o 10 percent Informačný systém tak bude posudzovať už menší počet žiadostí o poukážky ako vo vlaňajších kolách, a preto bude čas potvrdenia e-mailu dôležitejší. Väčšiu príležitosť získať poukážku tak majú v nových kolách aj domácnosti, ktoré elektrickú akumuláciu využívať nechcú.

„Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok, čo sme aj aktuálne uplatnili, keď sme zvýšili alokáciu 7. kola o 200-tisíc eur oproti plánovanému harmonogramu. Finančné kapacity na fotovoltické poukážky plánované až v jesenných kolách, sme presunuli už do tohto obdobia, nakoľko niektoré z vydaných poukážok neboli využité,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

V 7. kole tak bude na inštaláciu fotovoltických zariadení k dispozícii 1 milión eur. O poukážky s platnosťou troch mesiacov môžu požiadať domácnosti vo všetkých krajoch okrem Bratislavského.

Naďalej platí dôležité upozornenie, aby si domácnosti, ale aj zhotovitelia dôsledne prečítali všeobecné a osobitné podmienky k projektu, ako aj manuál, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke.

V procese posudzovania žiadosti o preplatenie poukážky sú často identifikované neúplné, alebo po formálnej stránke chybné potrebné dokumenty. Opakované žiadosti o odstránenie nedostatkov a náprava chybných dokladov a údajov v žiadostiach predlžuje proces posúdenia a preplatenia poukážky. To má vplyv aj na rýchlosť vybavovania ostatných žiadostí a môže sa to dotknúť aj výšky alokácií v budúcich plánovaných kolách. Cieľom SIEA je zabezpečiť, aby bola administrácia a preplácanie priebežné a bolo možné čo najviac poukážok využiť počas najbližších mesiacov. Celkom 992 poukážok zo 6. kola už SIEA rozoslala úspešným žiadateľom.

text: bk
foto: pixabay

Pin It