Pin It

18. 4. 2017
Príspevok na zateplenie bude možné opäť získať v druhej polovici roka.

site 95211 1920

Záujemcovia o zateplenie rodinných domov budú mať ďalšiu šancu získať štátny príspevok. Ministerstvo dopravy a výstavby vypíše v druhom polroku už tretiu výzvu na predkladanie žiadostí. Proces udeľovania nenávratného príspevku by sa mal zjednodušiť. Maximálna dotácia stúpne zo 6500 na 8500 eur.

Doteraz mohol majiteľ nehnuteľnosti dostať 30 percent z uhradených nákladov na zateplenie. Najviac však 6-tisíc eur. Nový návrh ráta so zvýšením hranice na 40 percent nákladov, a to až do sumy 8-tisíc eur. Ďalších 500 eur bude naďalej možné dostať ako kompenzáciu nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a energetického certifikátu. Rezort výstavby navrhuje, aby žiadateľ musel preložiť k žiadosti menej príloh, čím by sa administratívny proces zjednodušil. Novinku ešte musia schváliť poslanci parlamentu.

Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 je na Slovensku približne 800-tisíc obývaných rodinných domov. Z toho bolo doteraz obnovených 35 percent. Príspevok má motivovať majiteľov domov k obnove, ktorou sa zníži potreba energie a emisií v ovzduší, zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a predĺži sa životnosť rodinných domov a tak sa znížia výdavky domácností na energie.

V minulom roku boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok. Ministerstvo dopravy a výstavby doteraz poskytlo 17 príspevkov vo výške 73 552 eur. Sedemdesiatim deviatim žiadateľom zarezervovalo príspevok v celkovej sume 507-tisíc eur na obdobie jedného roka od vydania rozhodnutia, počas ktorého zateplia svoje rodinné domy.

text: bk
foto: Pixabay

Pin It