Pin It

30. 4. 2017

Neslávne známe košické sídlisko Luník IX môže dostať novú tvár. Mesto Košice vyzvalo architektov v súťaži, aby navrhli nové urbanistické a architektonické riešenie zdevastovaného sídliska. Chcú pretvoriť starý fenomén Luníka IX na nový, príťažlivejší model sídliska.

Lunik IX

Na experimentálnom košickom sídlisku dnes žijú už prevažne iba Rómovia. V nedôstojných podmienkach býva v 390 bytoch asi 3500 obyvateľov. Viaceré bytové domy na sídlisku boli v priebehu posledných deviatich rokov zbúrané. Ďalšie dva domy podobný osud čaká už v najbližšom období. V súčasnosti ich stojí ešte štrnásť.

Uvoľnením pozemkov po asanovaných bytových domoch vznikol priestor na novú výstavbu a celkovú zmenu urbanistického konceptu sídliska. Podľa vyhlasovateľov súťaže sa Luník IX môže stať rovnocenným sídliskom s ktorýmkoľvek iným.

Súťažné riešenia v urbanisticko-architektonickej súťaži na premenu Luníka IX majú z urbanistického hľadiska zhodnotiť lokalitu sídliska a vybrané pozemky. Na základe vlastného posúdenia môžu účastníci vybrať najvhodnejšiu oblasť pre umiestnenie jednotlivých objektov a navrhnúť architektonické riešenie budov na bývanie. Návrh musí zohľadniť existujúce cestné komunikácie a spevnené plochy na sídlisku, rešpektovať hlavné pešie ťahy, využiť existujúce siete a infraštruktúru, ktoré majú dostatočnú kapacitu. Návrh by mal mať svoje špecifické architektonické kvality mestského typu bývania.

Súťažné návrhy budú vyhlasovatelia prijímať do 13. júla 2017.

text: bk

foto: Lester Kovac

Pin It