Pin It

31. 12. 2016

Mladý tím slovenských krajinných architektov navrhol v novovyrastajúcej štvrti v bratislavskom Ružinove rezidenčný park. Do nového komplexu prinesie modernú víziu pre susedské aktivity i rozvoj detí. Originálne prvky a žiadne typizované zostavy. Parkové ihrisko bude bezpečnejšie, v súlade s prírodou a rozvijajúce osobnosť malých obyvateľov rezidenčnej štvrte.

park 1

V doteraz nevyužívanej časti Bratislavy vyrastajú na piatich hektároch stovky bytov a tisícky štvorcových metrov kancelárskych priestorov i občianskej vybavenosti. Nový Ružinov už pri projektovaní vyčlenil na parkové úpravy o viac ako 40 percent väčšiu plochu ako určuje územný plán mesta. „Na základe rozhovorov s klientmi sme si uvedomili, že aj keď náš projekt ponúka vysoko nadštandardný podiel zelených plôch a je blízko voľnej prírody, priamo v areáli mu chýba priestor, kde by sa stretávali susedia a tvorila sa miestna komunita,“ vysvetľuje zástupca developerskej spoločnosti Juraj Juritka.

Na spoluprácu si vybrali Laboratórium architektúry krajiny založené krajinným architektom Michalom Marcinovom. Ten je čerstvým držiteľom ceny CE ZA AR 2016 v kategórii Exteriér za vyhliadku na žilinskom kopci Straník. Ako spoluautor sa výrazne podieľal na novootvorenom bratislavskom parku na Belopotockého ulici a tiež na víťaznom súťažnom projekte obnovy Šafárikovho námestia „Spôsob našej práce je zadanie podrobne skúmať. Je pre nás nudne jednoduché k projektu pristúpiť povrchne, navrhnúť prvky a pekne ich niekam umiestniť. Snažíme sa kriticky premýšľať nad tým, čo robíme, pre koho to robíme a ako to, čo robíme, bude fungovať,“ hovorí Michal Marcinov.

park 2

So svojimi spolupracovníkmi tak v Ružinove namiesto klasického mestského dvora vytvorili návrh rezidenčného parku. Projekt počíta s tým, že park nebude len miestom pre deti, ale pre všetky vekové skupiny. Aj preto sa architekti snažili, aby spoločné vonkajšie priestory tvorili jeden celok, ktorý budú môcť využívať všetci obyvatelia novej štvrte. V parku nenájdete tradične umiestnené detské ihrisko. Jednotlivé hracie prvky sú rozptýlené po celom areáli. A s výnimkou hojdačiek, ktoré sú však neobvykle umiestnené do kruhu, sa tu nenachádzajú takmer žiadne typizované herné prvky. Darmo by ste napríklad hľadali klasickú vežu so šmýkačkou, ktorá býva základnou detskou atrakciou. Architekti namiesto toho pracovali s terénom a vytvorili val narúšajúci monotónny rovinatý charakter pozemku. Naň umiestnili povrchovú šmýkačku, ktorá má veľkú výhodu – nehrozí riziko pádu z výšky, pretože je celá na úrovni terénu.

Detské prvky sa snažili navrhnúť spôsobom, ktorý najmenším umožní vytvárať si svoj vlastný svet. Funkciu preliezačky plní napríklad tunel z vŕbového prútia či rovnako prútené iglu. „Nekonkrétnosťou formy a inakosťou použitých materiálov otvárame priestor detskej fantázii. Chvíľu to môže byť kozmická raketa, potom pirátska loď alebo obchod, jednoducho nech si deti samé tvoria svoj príbeh,“ vysvetľuje Zuzana Jurečková, spoluautorka parku.

V novom parku bude minimum spevnených plôch, dominantná má byť zeleň. Medzi domami pribudne takmer stovka stromov a súčasťou výsadby budú aj lúčne zmesi a kríky ruží, ktoré budú tvoriť akúsi intímnu zónu a prirodzene odčleňovať balkóny bytov na prvom poschodí od okolia. Namiesto umelých či betónových povrchov architekti v maximálnej možnej miere využili miestne vodopriepustné materiály – najmä dunajský štrk, ktorý sa nachádza v okolí. Ten tvorí napríklad bezpečnostné plochy pod hracími prvkami či podklad pre jedinečný prvok parku - trávové bludisko. Zelený labyrint vyrastie na ploche 225 m2 a bude tvorený z tráv dorastajúcich až do výšky človeka. Stane sa nielen herným, ale aj okrasným prvkom a tiež oddychovou zónou. Relaxovať v parku sa bude dať aj aktívne - napríklad na basketbalovom ihrisku či pri grilovačke s priateľmi. Obyvateľom budú najskôr k dispozícii dva priestory na grilovanie, výhľadovo však môžu pribudnúť aj ďalšie.

Autori o svojom návrhu tvrdia, že sa nesnažia nahrádzať prírodu. Ich riešenie však nie je definitívne. Ponúka flexibilitu a môže sa rozšíriť napríklad o komunitnú záhradu, ďalšie miesta na grilovanie, alebo nové hracie prvky. Jednoducho, dokáže sa prispôsobiť vývoju a želaniam budúcich obyvateľov novej štvrte.

park 3

text: Herrys, bk
foto: Nový Ružinov

Pin It