DAAD diskusia

Foto: DAAD/DAAF

 

Bratislava sa opäť bude niesť v znamení dobrej architektúry a dizajnu. Už 13. ročník festivalu sa začína v pondelok 30. mája a potrvá do 5. júna.

 

Festival DAAD bude opäť spojený s DAAF (Dňami architektúry a filmu) a bude realizovaný naživo a v pôvodnom májovom termíne. Vracia sa opäť do centra Bratislavy, na nádvoria Primaciálneho paláca a do jeho vznešených interiérov. Súčasná architektúra a dizajn ešte viac zapôsobia v kontraste s historickou budovou a jej mestským kontextom.

Festival DAAD vždy prinášal inšpiratívne príbehy architektúry a dizajnu s cieľom posilniť pozitívne vnímanie týchto tvorivých oblastí na Slovensku. Aj tento rok v prezentáciách, prednáškach, výstavách a diskusiách skúma kľúčové otázky súčasnej architektúry a analyzuje pozíciu slovenskej scény v konfrontácii s európskym dianím. Je dobré vedieť, aké témy sú momentálne najviac diskutované a čím môže architektúra prispieť k lepšiemu životu nás všetkých.  

Tento rok štartuje 13. ročník festivalu, na ktorom svoju tvorbu predstaví rad výnimočných osobností. Festival chce upriamiť pozornosť na výrazných tvorcov, ktorí systematicky upozorňujú na nevyhnutnosť presunúť určujúce spoločenské záujmy z polohy prebytku smerom k humanizácii. Spoločným menovateľom týchto autorov je ich jedinečný prístup, ktorý nekopíruje vzory, ale prináša nové námety.

Slávnostné otvorenie sa uskutoční 31. mája na nádvorí Primaciálneho paláca v Bratislave za účasti hlavných partnerov, partnerov, špeciálnych partnerov festivalu a pozvaných hosti architektov.

Výsledkom bude programovo intenzívny formát prednášok, diskusií, prezentácií, výstav a filmových dokumentov.

DAAD/DAAF 2022 prostredníctvom hlavných zahraničných a domácich architektov/dizajnérov otvoria viacero tém, ktoré sa v súčasnosti skloňujú aj v medzinárodnej odbornej a kultúrnej debate.

 

DAAD program

Jedným z hostí festivalu DAAD/DAAF 2022 bude aj známy český architekt Josef Pleskot. Foto: DAAD/DAAF

 

Významný český architekt Josef Pleskot, slovenská architektka a urbanistka Marta Kropiláková, vizuálna umelkyňa Lucia Tallová, mladý švajčiarsky architekt Leopold Banchini, skvelé belgické duo Graux&Baeyens, a mnohí ďalší - každý z hlavných spíkrov festivalu reprezentuje originálnu víziu zveľaďovania svojej profesie a ich motiváciu neustále hľadať nové možnosti, ako žiť v súčasnom svete a ako prostredníctvom architektúry, dizajnu či umenia prispieť k jeho sociálnej, ekonomickej a environmentálnej udržateľnosti.

Na stránkach Stavebníctva a bývania vám postupne predstavíme najväčšie ťaháky programu. Pre podrobné info pozrite www.daad.sk.

Pin It