Pin It

6. 7. 2017

Majitelia domov starších ako desať rokov môžu opäť získať štátnu podporu na zateplenie. Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek vyhlásil už tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku.

scaffolding 179206 1920

Zateplenie obvodových stien, strechy, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom i výmena okien a dverí. Po tretíkrát môžu majitelia rodinných domov požiadať o štátny príspevok na zatepľovania. Maximálna výška dotácie pritom narastie. „Oproti predchádzajúcej výzve zvyšujeme maximálnu podporu z 6 500 eur na 8 800 eur a otvárame túto možnosť pre širší okruh našich občanov,“ povedal minister Arpád Érsek.

Podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov, príspevok možno poskytnúť do výšky 40 percent oprávnených nákladov, najviac však v sume 8 800 eur. Do nákladov je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu kotla, či tepelného čerpadla, ak už nebola podporená iným programom. Nárok na príspevok má vlastník domu, ktorý sa využíva aspoň desať rokov a je určený výlučne na bývanie. Celková podlahová plocha jednopodlažného domu môže byť najviac 150 štvorcových metrov a pri viacpodlažnom dome je hranica stanovená na 300 metrov štvorcových.

Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať od 1. augusta 2017 do 31. októbra 2017, alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre 500 žiadostí. Elektronický formulár je dostupný na webovom portáli www.zatepluj.sk.

text: bk

foto: Pixabay

Pin It