Luxenbourg

Foto: Peikko

Riešenia spoločnosti Peikko® umožňujú rýchlejšiu, bezpečnejšiu a efektívnejšiu výstavbu. Po celom svete nájdeme projekty, ktoré využívajú systém oceľových nosníkov a stĺpov v kombinácii s prefabrikovanými panelmi. Inšpiráciou pre tých, ktorí sľúbili masívnu výstavbu tisícok nájomných bytov aj na Slovensku, by mohol byť napríklad projekt realizovaný v kanadskom Quebecu. 

 

Výzvou pre developera bolo nájsť spôsob, ako zefektívniť harmonogram výstavby tak, aby sa minimalizovali nároky na pracovnú silu a budova bola pod strechou ešte pred príchodom zimy. Územný plán v centre Quebecu navyše obmedzoval výšku budovy, takže sa požadovaný počet poschodí dal realizovať iba s použitím systému tenkých stropov. 

Čaro kombinácie

Všetky tieto požiadavky dokáže zabezpečiť kombinácia kompozitných oceľobetónových nosníkov, kompozitných stĺpov a dutinových prefabrikovaných panelov. V projekte Luxenbourg vďaka tomuto riešeniu vznikli stropy hrubé iba 250 mm, pričom do svetlej výšky podlaží nezasahovali prievlaky. Pozoruhodné je, že nosníky umožňujú rozpon nosných prvkov 11 x 8 metrov, čím sa eliminuje potreba nosných deliacich stien a vznikajú veľké otvorené priestory, kde sa architekti môžu „vyhrať“ s flexibilnou vnútornou dispozíciou. V druhej fáze projektu preto developer vytvoril bytové jednotky s menšou podlahovou plochou ako v prvej fáze a vyhradil ich na nájomné bývanie. Namiesto desiatich bytov je tak na jednom podlaží jedenásť bytových jednotiek bez zásadnej zmeny projektu. Použitie systému kompozitných nosníkov a stĺpov prinieslo úsporu na celkovej výške budovy 7 x 400 mm, teda 2,8 metra. To znamená aj úsporu na opláštení, vertikálnych rozvodoch, výťahových šachtách a podobne.

Sila tímu

Po vybudovaní základov začal na stavbe pracovať iba päťčlenný tím. Štyria šikovní montéri a jeden žeriavnik dokázali postaviť jedno kompletné podlažie s plochou 1 200 m² iba za tri až štyri dni. Prvý deň sa inštalovali všetky kompozitné stĺpy a nosníky systému DELTABEAM® Frame. Druhý deň sa na miesto osadili dutinové panely a tretí deň sa robila betónová injektáž všetkých kompozitných stĺpov, nosníkov a spojov medzi panelmi. Štvrtý deň sa cyklus mohol začať znova na ďalšom podlaží. Päť nadzemných podlaží dokončil tento tím teda za 20 pracovných dní. 

Výhody konštrukcie

Tento typ konštrukcie má výhodu aj v tom, že dokončený strop nie je potrebné podopierať. Na práve dokončenom podlaží sa tak môžu začať ďalšie nadväzujúce práce takmer okamžite. Je to veľký rozdiel a podstatná časová úspora oproti početným podperným stĺpikom, ktoré v prípade liatych a debnených konštrukcií ostávajú na mieste aj niekoľko týždňov, pokým betón nevyzreje.

Čas hrá s nami

Od výkopu základov po kolaudáciu trvala výstavba len desať mesiacov. Projekt Luxenbourg pozostáva z dvoch rovnakých budov, pričom každá má podlahovú plochu približne 8 000 m², päť nadzemných a dve podzemné podlažia na parkovanie. V každej je 54 bytových jednotiek vo vyššom štandarde.

 

Časozberné video z výstavby projektu si pozrite tu.

Pin It