Odovzdajte svoj hlas v súťaži o najlepšiu Drevostavbu roka 2019 a vyberte si svojho favorita z pomedzi 20 nominovaných stavieb a zároveň budete zaradený do žrebovania o hodnotné ceny.

 

drevostavba roka 2019 35173c14a43d23f2387d0de19a4e97d3

 

Zapojte sa už po deviatykrát do hlasovania súťaže o Drevostavbu roka. Ak nájdete svojho favorita, môžete mu odovzdať hlas nielen na internete, ale aj priamo na výstavách Nábytok a bývanie 2020 v Nitre (10. – 15. 3. 2020) a CONECO RACIOENERGIA 2020 v Bratislave (25. – 28. 3. 2020). Každý, kto sa zapojí do internetového hlasovania, alebo odovzdá svoj hlas na lístku na výstavách, bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny.

Výsledky súťaže vyhlási odborná porota na výstave CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2020 25. 3. 2020 o 13:00. Výsledky hlasovania laickej verejnosti vyhodnotí SD ZSD SR.

 

Hlasovať môžete z pomedzi 20 nominovaných stavieb

 

 

Potenciál drevostavieb 

Od roku 2008 do roku 2019 sa podiel moderných drevostavieb nových rodinných bytových domov na Slovensku zvýšil z 5% na viac ako 10%. Ročne sa na Slovensku postaví a odovzdá približne 700 nových rodinných domov, ktoré sú postavené z konštrukčného systému na báze dreva.
Sekcia drevostavieb ZSD SR (SD ZSD SR) si uvedomuje potenciál v rozvoji stavieb na báze dreva skrýva, a preto do roku 2025 si dala za cieľ tento podiel zvýšiť na 30%.

 

 

 

Považujeme za nevyhnutné, aby sme na Slovensku šírili osvetu najmä medzi projektantmi a architektmi, ktorí postupne znovu objavujú krásu a efektívnosť takého úžasného materiálu, akým drevo bezpochyby je. Na Slovensku sa konečne podarilo novelizovať tzv. protipožiarnu normu, takže konečne môžeme stavať aj vyššie než len dvojpodlažné objekty“, hovorí predseda sekcie, Ing. Róbert Lukáč z firmy WHC.

 V roku 2012 Sekcia drevostavieb ZSD SR zaviedla vlastnú „Značku kvality“, ktorá ide nad rámec povinných certifikácií výrobkov a konštrukcií, a o pridelenie ktorej sa môžu uchádzať členovia ZSD SR. Tradične organizuje aj súťaž o „DREVOSTAVBU ROKA“, kde členské spoločnosti SD ZSD SR nominujú svoje hotové realizácie za uplynulý rok. V tomto roku bolo za rok 2019 nominovaných 20 stavieb. Súťaž bude – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná i laická.

Pin It