vaillant tepelne cerpadlo

Ak plánujete novostavbu rodinného domu, mali by ste sa v prvom rade zamyslieť nad jej technickým zariadením.

 

Do technického zariadenia spadá vykurovanie, príprava teplej vody, prípadné chladenie, riadené vetranie s rekuperáciou tepla, elektrické rozvody, rozvody vody a zvod odpadových vôd. Od 1. januára 2021 platia prísnejšie normy na energetickú hospodárnosť budov. Pre všetky nové budovy platí energetická úroveň A0 – budovy s takmer nulovou potrebou energie. 

Ak zvažujete vykurovanie, ktoré je nielenže najúspornejšie, ale má oproti ostatným dostupným alternatívam i niekoľko ďalších výhod, stojí za zamyslenie vybrať si tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo môže byť tiež vhodným zdrojom vykurovania či chladenia i v starom či zrekonštruovanom dome, závisí však od viacerých parametrov, aké čerpadlo si vybrať. V nasledujúcom článku si zodpovieme: 

  • Ako sa orientovať v problematike tepelných čerpadiel
  • Ako pre váš dom vybrať správny typ tepelného čerpadla

 

nibe tepelne cerpadla

 

Tepelné čerpadlo – čo to vlastne je a na akom princípe funguje

Zdroja tepla, prípadne chladu, je tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlá predstavujú modernú a ekologickú technológiu vykurovania aj ohrevu vody v rodinnom dome. Pretože na to využívajú voľne dostupnú energiu z okolitého prostredia, vyznačujú sa nízkou  spotrebou elektrickej energie. V porovnaní s priamym ohrevom vám tepelné čerpadlo ušetrí až 2/3 prevádzkových nákladov. 

Tepelné čerpadlá (TČ) využívajú na vykurovanie energiu okolia – zeme, vody alebo vzduchu. Ide o obnoviteľné zdroje energie a preto zaraďujeme tepelné čerpadlá medzi ekologické zdroje vykurovania. Odborné zdroje uvádzajú, že tepelným čerpadlom sa dá ušetriť až 75 percent nákladov na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody (oproti vykurovaniu elektrinou). Tepelné čerpadlo nevyužíva elektrinu na výrobu tepla, ale na pohon a cirkuláciu kvapalín. Energiu na vykurovanie odoberá z okolitého prostredia – zadarmo. To umožňuje úsporné vykurovanie.

Tepelné čerpadlá v zime zohrievajú, v lete chladia

Tepelné čerpadlo odoberá energiu z exteriéru, prenáša do interiéru a využíva pre potreby domácnosti. Štandardne je vykurovací systém nízkoteplotný (do 55 °C). Tvorí ho tepelné čerpadlo a teplovodné podlahové alebo stenové vykurovanie.

Chladivo získava teplo z primárneho média/vonkajší okruh/a prechádza do kompresoru, kde je stlačené a tým sa zvýši jeho tlak i teplota. V kondenzátore (výmenníku tepla) chladivo odovzdá energiu do interiéru, ochladí sa a prejde do kvapalného stavu. Jeho energia sa tu odovzdala vykurovaciemu médiu, ktoré slúži na vykurovanie, systému ohrevu vody alebo ohrevu vzduchu. Expanzný ventil reguluje prietok chladiva okruhom a udržiava tak tlakový rozdiel medzi jeho vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou. Prechodom cez expanzný ventil chladivo stráca tlak a je prudko ochladené. Vo výparníku odoberie energiu vonkajšiemu prostrediu prechádza do plynného stavu a celý kolobeh sa opakuje.

 

tepelne cerpadlo vaillant

 

Moderné tepelné čerpadlá môžu v horúcom letnom počasí chladiť objekty. Pasívne alebo aktívne chladenie zabezpečuje letnú teplotnú pohodu v domácnosti. Oproti klasickej klimatizácii majú čerpadlá hneď niekoľko výhod: nefúka chladný vzduch, menší teplotný rozdiel /veľká chladiaca plocha/, úsporná prevádzka.

Správne navrhnuté TČ zabezpečuje vykurovanie stavieb, chladenie objektov, ohrev teplej úžitkovej vody ale aj vyhrievanie bazénov a stabilnú prevádzku. Niektoré tepelné čerpadlá vzduch-voda zabezpečujú účinné riadené prevetrávanie obytných priestorov. Čím nižšie sú požiadavky na vykurovaciu teplotu, tým hospodárnejšie tepelné čerpadlo pracuje. Preto je najvýhodnejšie použiť ho v kombinácii s nízkoteplotnými systémami (podlahové alebo stenové vykurovanie) alebo na ohrievanie vody v bazénoch.

Tepelné čerpadlo v rodinných domoch

Tepelné čerpadlo sa najčastejšie v rodinných domoch nezvykne používať ako samostatný zdroj tepla, alebo v kombinácii so záložným zdrojom, a to jednak pri inštalácii do novostavieb, ale aj ako alternatíva k bežným zdrojom tepla do starších alebo zrekonštruovaných domov. Je teda tepelné čerpadlo vhodné aj do starého domu? Odpoveď znie áno! Výhodou je, že v starších rodinných domoch je už vo väčšine prípadov vybudované vykurovanie a ako zdroj tepla je použitý plynový kotol alebo kotol na pevné či iné palivo. Pôvodný zdroj vykurovania tak môže byť použitý ako záložný zdroj, čím sa výrazne znižujú investičné náklady. Bez rozsiahlejších zásahov tak môže byť do pôvodného systému vykurovania doinštalované tepelné čerpadlo a spustená bivalentná (hybridná) prevádzka. 

Čo sa novostavieb týka, dnes už každá jedna musí spĺňať prísne podmienky, čo sa spotreby energie týka. Čo to znamená? Bez technológie, ktorá je úsporná (tepelné čerpadlo, rekuperácia) nebude možné novostavbu skolaudovať a zmestiť sa tak do prísnych súčasných noriem. Ako sme už vyššie spomínali, pre tepelné čerpadlo je pri novostavbe ideálne podlahové vykurovanie, ktoré sa nahrieva na 35 stupňov Celzia, čo je oproti starším domom, kde spôsob vykurovania radiátormi dosahuje až 80 stupňov Celzia oveľa lepšie riešenie, pretože nízky teplotný rozdiel znamená pre tepelné čerpadlo vysokú účinnosť. Ak má tepelné čerpadlo vytvoriť vysokú teplotu, stáva sa neúčinné. Preto, keď sa navrhuje vykurovanie staršieho domu tepelným čerpadlom, väčšinou sa pri tom inštaluje aj podlahové kúrenie. Celé vykurovanie je potom nízkoteplotné. 

Nebojte sa zainvestovať do tepelného čerpadla

Vykurovania tepelným čerpadlom funguje aj v kostole Skalka pri Trenčíne, toto je jasným dôkazom, že aj veľké a pamiatkové budovy, môžu ako zdroj tepla využívať modernú a úspornú technológiu: Tepelné čerpadlo v kostole Skalka pri Trenčíne

Povieme vám na rovinu, že tepelné čerpadlo je najúspornejší zdroj tepla, ale jeho zriaďovacie náklady sú vysokéviď tabuľka porovnania nákladov na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je však investícia, ktorá sa vám v krátkom časovom horizonte vráti. Pre porovnanie plynový kotol a tepelné čerpadlo majú podobné dlhodobé náklady (spôsobuje to nízka cena plynu a vyššia cena elektriny), tepelné čerpadlo však okrem vykurovania dokáže aj chladiť objekt, čo oceníte najmä v lete počas vysokých horúčav. 

Najlepšie je zapracovať systém vykurovania tepelným čerpadlom už pri navrhovaní projektu domu. Tepelné čerpadlo nepotrebuje komín, plynovú prípojku či veľkú technickú miestnosť a aj náklady na tieto zariadenia ovplyvňujú návratnosť a rozhodovanie medzi zdrojmi tepla. 

Ako pre váš dom vybrať správny typ tepelného čerpadla

V prvom rade si treba uvedomiť, že ceny tepelných čerpadiel nie je dobré považovať za rozhodujúci faktor. Hlavným argumentom je správne technické riešenie pre váš konkrétny prípad. Nie každé lacné tepelné čerpadlo bude plne vyhovovať vašim potrebám. Jeho výber závisí od viacerých parametrov. Hlavnými parametrami sú: tepelná strata domu, druh vykurovacieho systému - či už máte v kúpeľni vykurovanie podlahovým vykurovaním alebo radiátorom – a v neposlednom rade aj teploty vzduchu, ktoré v zime prevládajú v oblasti. Existuje niekoľko druhov tepelných čerpadiel. Delia sa podľa toho, odkiaľ čerpadlo pomocou primárneho okruhu odoberá teplo, teda podľa zdroja tepelnej energie na:

  • Tepelné čerpadlá zem-voda (ich zdrojom energie je teplo z povrchovej vrstvy pôdy, alebo z vrtov. Tento systém je spoľahlivý a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu).
  • Tepelné čerpadlá voda-voda (zdrojom energie pre tieto typy tepelných čerpadiel je teplo získané zo spodnej vody).
  • Tepelné čerpadlá vzduch-voda (využívajú vonkajší vzduch, takže netreba robiť hlboké vrty ani plošné zemné kolektory. Môžu slúžiť na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody).

Problematika tepelných čerpadiel je obzvlášť široká. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Sme špičkou na trhu s tepelnými čerpadlami. Radi vám poradíme, pomôžeme a vyberieme pre vás najvhodnejšie riešenie. www.geotherm.sk

Pin It