grau architects elysium spa matej hakar

Foto: Matej Hakár

 

Vstup do Elysium spa v centre hlavného mesta je nenápadný. Interiér sa nesie v znamení hry svetiel, kombinácii materiálov ako tehla či terazzo a zážitku z rôznych priestorov.

 

Slovo elysium v gréckej mytológii znamenalo ostrov blažených - miesto na západnom okraji zeme, kam môžu bohovia za živa preniesť svojich obľúbencov, nesmrteľní hrdinovia tam žijú v neustálej jari a bez starostí,“ približujú pôvod názvu architekti. Na jednej strane historické priestory a mytologický odkaz, na druhej nové miesto pre stíšenie a relax, ktoré komunikuje s okolím a má ambíciu byť príjemným urbánnym spa.

 

 

grau architects elysium spa matej hakar grau architects elysium spa matej hakar

Foto: Matej Hakár

 


Meditatívny úkryt

„Pri návrhu priestoru spa uprostred historického centra Bratislavy sme vychádzali z potreby vytrhnutia z denného kolobehu a stíšenia sa. Priestor je meditatívnym úkrytom pred okolitým svetom,“ uvádzajú ďalej Grau architekti. Ich cieľom bolo, aby návštevníci vnímali tento priestor ako chrám pre telo. Napokon, pokoj a relax má táto oblasť už „zakódovanú“ vo svojej podstate: referenciou mu boli dávne mestské kúpele Grössling, ktoré sa nachádzajú neďaleko a sprostredkovávali návštevníkom očistu tela a duše.

 

grau architects elysium spa matej hakar

Foto: Matej Hakár

 

„Nenápadným vstupom z Grösslingovej ulice sa cez pôvodné kamenné schodisko ponárame do suterénu historického objektu. V pôvodných pivniciach priznávame tehlový klenbový strop,“ približujú ďalej Grau architekti. Koncept podľa vlastných slov postavili na vložených objektoch a kombinácii materiálov terazzo, tehla, kobaltový a čierny obklad či drevo.

 

grau architects elysium spa matej hakar grau architects elysium spa matej hakar

Foto: Matej Hakár

 

Zážitok aj vďaka osvetleniu

„Objemy definujú medzipriestor, ktorý sa voľne vinie okolo celého spa. V druhom pláne pracujeme so svetlom,“ dodávajú autori návrhu. Práca so svetlom zahŕňa tak prirodzené, ako umelé osvetlenie priestorov, oba však detailne premyslené a vytvárajúce požadovaný zážitok. Prirodzené svetlo zabezpečujú existujúce okenné otvory a svetlík, takže sa počas dňa mení a dokresľuje rôzne vnímanie atmosféry spa. Umelé osvetlenie je navrhnuté tak, aby zvýraznilo intímne prostredie týchto priestorov. „Návšteva Elysium spa má byť akousi zážitkovou cestou spomalenia a očisty – dopovedá ju preto aj dielo Trajektória pohybu od Stanislava Ondruša,“ avizujú architekti.

 

grau architects elysium spa matej hakar

Foto: Matej Hakár

 

Benefitom priestoru je aj exteriérová terasa vo vnútrobloku, kde je osadená mobilná sauna s ležadlami. Nepoznaná kombinácia tak vytvára nový vzťah k mestu a susedstvu. Nové priehľady a nové zážitky.

Pin It