Záhrada

Active ImageZáhrada sa v poslednom období prestáva prioritne chápať ako funkčná súčasť domu, kde si môžete niečo dopestovať či zaparkovať auto. Čoraz väčšmi sa zdôrazňuje jej obytná funkcia a trendom je záhrada, riešená ako rozšírený obytný priestor.