AWT_skladka_img-1764vPodľa odhadov je na území SR asi 30-tisíc starých environmentálnych záťaží, pričom vyše 1800 z nich je nebezpečných. Ide o odkaliská, staré skládky chemických odpadov či areály priemyselných podnikov ešte z čias socializmu.

 

Nabuccopipelinemap súhlasí s výstavbou južného plynového koridoru. Koridor, ktorý by viedol južnou Európou, by vyhovoval partnerstvu medzi EÚ a Azerbajdžanom.

bioplynova_stanica_schemaBioplynové stanice spracovávajú biomasu z poľnohospodárstva, chovu dobytka a ostatného biologicky využiteľného materiálu. Tieto komponenty premieňajú na bioplyn, určený na výrobu elektrickej a tepelnej energie.

 

122-hlineny_dom_IMG_0888Prevádzka budov a ich výstavba majú v dnešnej technickej dobe pomerne výrazný podiel na celosvetovej spotrebe energie. Najväčšia časť, približne 48 percent, pripadá na prevádzku, a preto sa dnes veľa hovorí o domoch nízkoenergetických a pasívnych.

126_P6080007Zo všetkých strán sa na nás valia hrozivé predpovede o vyčerpaní prírodných zdrojov. Otázky využitia alternatívnych energií a recyklácie sú preto čoraz pálčivejšie a nástojčivejšie.

thumb_118_solarny_systemZnižovanie nákladov na bývanie je v súčasnosti horúcou témou. Jednoduchým a veľmi efektívnym spôsobom zníženia energetických nákladov je investícia do vykurovania.

thumb_Kpia__novaky_5Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, spustili v novembri 2011 spoluspaľovanie biomasy v tepelnej elektrárni Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch. Podobný palivový mix bol v minulosti zavedený i v tepelnej elektrárni Vojany.