Bramac_montaz_112-1216_IMGSpoločnosť Bramac sa už dlhšie venuje vývoju komponentov a systémov, vychádzajúcich z nových trendov navrhovania striech. Výraznou inováciou bolo zavedenie systému Bramac 7°.

 

QUICK_STEP_solar-pv-stehfalz_systemtechnikRheinzink už niekoľko rokov ponúka aj systémy na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Sú to fotovoltické systémy na výrobu elektrickej energie a ohrev vody, integrované priamo do strešnej krytiny, resp. strešného plášťa.

profsystem_Kolektor_solarny_-_Linia_ComfortRast cien energií skracuje návratnosť investícií do obnoviteľných zdrojov energie, teda i slnečnej energie. Návratnosť solárnych kolektorov pri existencii štátnych dotácií na úrovni roku 2011 by bola teraz asi 8,5 roka.

 

AWT_skladka_img-1764vPodľa odhadov je na území SR asi 30-tisíc starých environmentálnych záťaží, pričom vyše 1800 z nich je nebezpečných. Ide o odkaliská, staré skládky chemických odpadov či areály priemyselných podnikov ešte z čias socializmu.

 

Nabuccopipelinemap súhlasí s výstavbou južného plynového koridoru. Koridor, ktorý by viedol južnou Európou, by vyhovoval partnerstvu medzi EÚ a Azerbajdžanom.

bioplynova_stanica_schemaBioplynové stanice spracovávajú biomasu z poľnohospodárstva, chovu dobytka a ostatného biologicky využiteľného materiálu. Tieto komponenty premieňajú na bioplyn, určený na výrobu elektrickej a tepelnej energie.

 

122-hlineny_dom_IMG_0888Prevádzka budov a ich výstavba majú v dnešnej technickej dobe pomerne výrazný podiel na celosvetovej spotrebe energie. Najväčšia časť, približne 48 percent, pripadá na prevádzku, a preto sa dnes veľa hovorí o domoch nízkoenergetických a pasívnych.